News

Presence

Slovenia from 1992
Croatia from 1995
Albania (Mediana sh.p.k.) and
Serbia (Mediana Adria) from 2007
Macedonia (Mediana Marketing solutions) since 2011

 

 

 

 

 

The page is under construction.

 


Оваа страница е во изработка.

 


Kjo faqe është në ndërtim e sipër.

 

 

 

 

 

 

 


Најкористени брендови во регионот


Врз основа на новите податоци од TGI истражувањето, објавуваме листа на најкористени брендови во Словенија, Србија, Македонија и Хрватска.


Покрај мерењето на употреба на производите за широка потрошувачка, TGI вклучува и користење на медиумите како и анализа на потрошувачите врз основа на изјави за животниот стил.
Податоците се клучни за разбирање на потрошувачите во Адриа регионот.

брендови.
 
E-mail: